top of page
KMachniewicz_2018_09_24_KCC_BalletOFFest

ABOUT

Bio


Paulina Rewucka is a movement research dancer, pedagogue and choreographer, currently residing in Warsaw. She graduated from Anton Bruckner University (BA) Stage Dance and (BA) Movement Studies and Performance (Dance Pedagogy) at the Institute of Dance Arts in Linz. She works on interdisciplinary projects with visual artists (e.g. Floraphilia, Biennale Warsaw) and musical artists (e.g. Błędowska Desert Sessions Music, Roland Jazz Festival, Dance me - World Wednesdays). She organizes workshops (e.g. Wild Play, Around the Face - dance, performance, improvisation), festivals (BodySoundSpace, Improvisation Holiday) and tries to associate the dance community.
With the Why Not? Collective group, she received a residence in the Nowa Huta Cultural Centre, which resulted with the production of "Impenetrable Silver" as part of the Ballet OFF Festival.
She promotes the culture of movement on a daily basis by conducting regular classes for adults and dance workshops for youth groups in Poland and abroad. 

Paulina Rewucka jest tancerą poszukującą (movement research), pedagogą oraz początkującą choreografą, aktualnie zamieszkałą w Warszawie. Ukończyła studia na austriackim Anton Bruckner University (BA) Stage Dance, (BA) Movement Studies and Performance (Dance Pedagogy) w Institute of Dance Arts, w Linz. Pracuje przy interdyscyplinarnych projektach z artystami wizualnymi (m.in. Floraphilia, Biennale Warszawa) oraz muzycznymi (m.in. Błędowska Desert Sessions Music, Roland Jazz Festival, Dance me - World Wednesdays). Organizuje warsztaty (m.in. Wild Play, Wokół twarzy – taniec, performatyka, improwizacja), festiwale (m.in. BodySoundSpace, Święto Improwizacji) i stara się zrzeszać środowisko tańca.
Z kolektywem Why Not? Collective otrzymała rezydencję w Nowohuckim Centrum Kultury, której wynikiem jest produkcja „Nieprzeniknione srebro” w ramach Balet OFF Festiwal.
Na co dzień promuje kulturę ruchu prowadząc regularne zajęcia dla dorosłych oraz warsztaty taneczne dla grup młodzieżowych w Polsce oraz za granicą. 

About: Info
IMG_2011.jpeg

CV

Recent projects/Ostatnie projekty

photo: Mirek Dworczak

About: CV

TOMORROW IS GONE

Polish musical directed by Mariusz Czaja, played across country e.g. Warsaw, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Inowrocław and Toruń.

september 2019-february 2020

LENKA VAGNEROVA COMPANY

Internship with international dance company during preparation for "Avant tout / Mimodrame" production directed by Lionel Ménard

september-december 2018

LANDES THEATER LINZ

Participation in "Rigoletto" Opera under direction of: Martin Braun, Andreas Baesler, Harald B. Thor and "La Traviata" directed by Robert Wilson.

October 2017 - May 2018

bottom of page